Сред клиентите на фирмата са: собственици на частни домове, апартаменти, вили, управители на предприятия и фирми (хотели, ресторанти) социални заведения.