Галерия

Отоплителни тела

 
 

Котли, бойлери, камини

Соларни системи – слънчевата енергия е неограничен ресурс. Произвежда се дори и при ниски температури. Бърза възвращаемост на инвестицията. Не произвежда вредни емисии.

Фирмата е дистрибутор и предлага и новата технология за България соларна система DREEN BACK - самоизточваща се. Отпада необходимостта от: UPS, акумулатор, разширителен съд, предпазна арматура, помпена група, манометър, незамръзваща течност. 

Подово отопление – едно от оптималните решения за комфорт. Доста е икономично, тъй като постига същите резултати като конвенционалното централно отопление, но работи на много по-ниски температури и увеличава акумулирането на топлина.

Газови инсталации – предимствата при употреба на газ са, че с тази енергия се постига по-бързо до необходимата температура. Също така за разлика от уредите на твърдо гориво потреблението на газ не се нуждае от постоянен надзор от страна на потребителя. Намират широко приложение в бита и промишленоста. Бърз и екологичен енергоизточник.

Газови топловъздушни агрегати – уреди много удачни за отопление на помещения с голяма кубатура.

Сервиз на професионално кухненско оборудване

Други